• اخبار 2

اخبار 2

تولید نمونه های جدید ریسه توسط شرکت ماهان الکتریک از جمله  

  1. ریسه توپی ال ای دی  
  2. ریسه اشکی ال ای دی 
  3. ریسه سوزنی ال ای دی
  4. ریسه کریستالی ال ای دی